Skip to main content
Uncategorized

Twee concerten op één dag

Op zondag 20 september as. vindt de 15e editie van het Liberation Concert plaats.

Het unieke concert van Philharmonie Zuidnederland op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten is een muzikaaleerbetoon en een blijvende herinnering aan de Amerikaanse soldaten die hun leven gaven bij de bevrijding van Europa, tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Corona

Vanwege Covid19 is het lange tijd onzeker geweest of het concert plaats kon vinden. De recente versoepeling van de maatregelen maakte het mogelijk dat onder strikte voorwaarden het concert op zondag 20 september door kan gaan. Tenzij binnen nu en september de situatie verandert en vanuit overheidswege of door de American Battle Monuments Commission (ABMC) anders besloten wordt. Burgemeester Akkermans, secretaris van de Stichting Eerbetoon Netherlands American Cemetery and Memorial, legt uit.

“Samen met de ABMC, gemeente Eijsden-Margraten en de stichting hebben we het laatste nieuws omtrent Covid19 de afgelopen maanden nauwlettend gevolgd, steeds opnieuw naar onze mogelijkheden gekeken en de plannen bijgesteld. De recente versoepeling maakt het mogelijk dat we, met in achtneming van de 1,5 meter in combinatie met de afstand tot waar het geluid van het concert acceptabel is, 700 concertgangers op de begraafplaats kunnen ontvangen. Als je gewend bent om bijna elk jaar 3.000 bezoekers te ontvangen dan zijn 700 plekken heel erg weinig. Daarom hebben we ook besloten om dit jaar niet één maar twee concerten te houden. Zo kunnen toch 1400 mensen genieten van de prachtige klanken van Philharmoniezuidnederland.”

Thema

Het thema van het 15e Liberation Concert is “Strijd”.  Met diepzinnige, heldhaftige, verstilde en opzwepende muziek belicht het Liberation Concert allerlei aspecten van de strijd op leven en dood. Philharmonie Zuidnederland zal onder leiding van dirigent Arjan Tien en soliste Lei Wang het Liberation concert van dit jaar gestalte geven. Hierbij zullen de volgende stukken ten gehore worden gebracht: Adagio ma non Troppo uit Kwartet nr 14 van Ludwig van Beethoven, The Unanswered Question van Ives, The Lark Ascending  van Vaughan Williams en Symfonie nr 44 ‘Trauer’ van Joseph Haydn.

Concert

Het eerste concert start op 20 september om 12.00u en het tweede om 15.00u. Vanwege Corona dienen dit jaar alle bezoekers vooraf een stoel te reserveren. Zonder reservering kunt u helaas het concert niet bezoeken. Daarnaast zullen ook andere maatregelen van kracht zijn zoals bepaalde looproutes en of andere restricties. Alles wordt samen met de ABMC in het werk gesteld om de veiligheid van alle bezoekers te waarborgen. Tijdens het concert is de begraafplaats gewoon open voor regulier bezoek. Registreren voor het concert kan vanaf 20 augustus via de website van de stichting, www.liberationconcert.nl. Hier treft u ook alle actuele informatie over het concert aan.

Jeugd

Ook dit jaar wordt de jeugd weer nadrukkelijk bij het concert betrokken. Zo worden studenten van de opleidingen Veiligheid en Fotografie & Audiovisuele productie van het Vista college ingezet tijdens het concert.

Daarnaast zal het project “Known, but to God” worden uitgevoerd. Binnen dit project zijn 215 T-shirts met daarop de foto’s van de graven van 215 gesneuvelde Amerikaanse soldaten uit de Tweede Wereldoorlog gemaakt. De foto’s van studenten die dit bijzondere T-shirt dragen zullen worden tentoongesteld in de regio.

Tevens wordt samen met de educatieafdeling van Philharmoniezuidnederland binnen verschillende middelbare scholen in de regio het project “de monoloog van de vrijheid” uitgevoerd. Dit project bestaat uit een korte performance van een actrice en een violist en altviolist samen met middelbare scholieren waarbij hun persoonlijke boodschap van de vrijheid centraal staat.