Skip to main content

DE BEGRAAFPLAATS

Precies 8301 Amerikaanse militairen liggen begraven op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Onbekende helden die in de Tweede Wereldoorlog hun leven gaven voor onze vrijheid, de vrijheid van Europa. De Nederlandse regering stond in 1945 de grond voor de begraafplaats in eeuwigdurende bruikleen af aan de Verenigde Staten. Uit eerbied en dankbaarheid. De begraafplaats wordt beheerd door de American Battle Monuments Commission. De  stichting Memorial Center Margraten richt zich op de verwezenlijking van een educatief museumconcept.

De Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats Margraten biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om een graf van een gesneuvelde bevrijder te adopteren. Een wereldwijd uniek fenomeen. Inmiddels zijn alle 8301 graven geadopteerd.

De Stichting Verenigde Adoptanten Adoptanten Amerikaanse Oorlogsgraven werkt middels diverse projecten aan het levend houden van de herinnering aan de Amerikaanse soldaten die begraven zijn of herinnerd worden op verschillende Amerikaanse begraafplaatsen in Europa. Met het project De Gezichten van Margraten ambieert de stichting om zoveel mogelijk soldaten een gezicht te geven.

LIBERATION CONCERT

Naam:
Stichting Eerbetoon Netherlands American Cemetery and Memorial

RSIN/Fiscaalnummer:
8222.08.842

Postadres:
Berlostraat 20
6376 CA  Voerendaal
info@margrateneerbetoon.nl
BTW: 8222.08.842.B01
KvK: 14130639
Bank: NL42RABO0122606620

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel: Het stimuleren, bevorderen, coördineren en doen uitvoeren van muzikale uitvoeringen op de Netherlands American Cemetery and Memorial te Margraten, als eerbetoon en ter blijvende herinnering aan hen die hun leven gaven bij de bevrijding van Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog; en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuurssamenstelling:
Dagelijks bestuur:

Theo Bovens, voorzitter

Joyce Reijnders, secretaris

Raymond Jaeqx, penningmeester

Leo Urlings, bestuurslid

Mr. Frans. Groutars, bestuurslid

Raymond Knops, bestuurslid

Maarten Vossen, bestuurslid

Beloningsbeleid:
Het bestuur van de stichting ontvangt geen enkele beloning voor haar werkzaamheden, ook niet via aanverwante bedrijven van bestuurders.

Downloads:
Stichting Eerbetoon Netherlands American Cemetery and Memorial organiseert het Liberation Concert.
Jaarverslag Liberation Concert 2018
Financiële verantwoording Liberation Concert 2019
Financiële verantwoording Liberation Concert 2018
Beleid-Programmalijn Liberation Concert 2020-2024
Balans 2018
Balans 2019
Balans 2021
Balans 2022
Balans 2023
Financiele informatie (ANBI)