DE BEGRAAFPLAATS

Precies 8301 Amerikaanse militairen liggen begraven op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Onbekende helden die in de Tweede Wereldoorlog hun leven gaven voor onze vrijheid, de vrijheid van Europa. De Nederlandse regering stond in 1945 de grond voor de begraafplaats in eeuwigdurende bruikleen af aan de Verenigde Staten. Uit eerbied en dankbaarheid. De begraafplaats wordt beheerd door de American Battle Monuments Commission. De  stichting Memorial Center Margraten richt zich op de verwezenlijking van een educatief museumconcept.

De Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats Margraten biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om een graf van een gesneuvelde bevrijder te adopteren. Een wereldwijd uniek fenomeen. Inmiddels zijn alle 8301 graven geadopteerd.

De Stichting Verenigde Adoptanten Adoptanten Amerikaanse Oorlogsgraven werkt middels diverse projecten aan het levend houden van de herinnering aan de Amerikaanse soldaten die begraven zijn of herinnerd worden op verschillende Amerikaanse begraafplaatsen in Europa. Met het project De Gezichten van Margraten ambieert de stichting om zoveel mogelijk soldaten een gezicht te geven.

LIBERATION CONCERT

Het Liberation Concert is in 2006 ontstaan op initiatief van de gemeente Margraten en wordt met steun van de Provincie Limburg, the American Battle Monuments Commission en philharmonie zuidnederland gerealiseerd. Vanaf 2010 wordt het concert voortgezet door Stichting Eerbetoon Netherlands American Cemetery and Memorial.

De stichting heeft als doelstelling het stimuleren, bevorderen, coördineren en doen uitvoeren van muzikale uitvoeringen op de Netherlands American Cemetery and Memorial te Margraten. Als eerbetoon en ter blijvende herinnering aan hen die hun leven gaven bij de bevrijding van Europa, tijdens de Tweede Wereldoorlog. En het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting dient een algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door alle wettige middelen. Deze stichting staat bij de belastingdienst geregistreerd als Cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Beschermheer:
drs. Th.J.F.M. Bovens, Commissaris van de Koning in Limburg

Ambassadeurs:
T.A. Goedmakers, Vebego International
H. Bouman, brigade-generaal

Dagelijks bestuur:
W.F. de Goeij, voorzitter
D.A.M. Akkermans, secretaris
drs. L.J. Urlings, penningmeester
drs. T. Hofstede MBA, bestuurslid
mr. M.P.P.F. Groutars, bestuurslid

Het bestuur van de stichting ontvangt geen enkele beloning voor haar werkzaamheden, ook niet via aanverwante bedrijven van bestuurders.
Postadres:
Postbus 10
6269 ZG Margraten
info@margrateneerbetoon.nl
RSIN/fiscaal nummer: 8222.08.842.B01